Barnas egen film

Rammeplanen for barnehager sier at personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. De skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna

Barna på Tyrihans har gjentatte ganger lekt seg på ipaden og i appen PuppetPals HD. Mange av barna har blitt godt kjent med appen og er veldig opptatt av å høre sin egen stemme til slutt. De har tatt masse bilder med ipaden, blant annet av de andre barna på sin primærgruppe. De har også tatt bilder av sine egne kreative arbeider, som tegninger og figurer i plastelina. Barna får velge hvilke bilder de vil ha med i sin film.

Barna leker seg i appen og vi tar opp lyd og bevegelser.

De leker, prater og samarbeider seg imellom