Jeg er perfekt!

"Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i fellesskapet" (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 55).I garderoben møtte barna denne utstillingen etter jul. Vi har latt de studere og leke med den uten å si noe annet enn "Du er perfekt" når de spør hva som står skrevet.


"Firkant" av M. Barnett og J. Klassen (2018)

Dagen etter at utstillingen ble presentert for barna tok vi fram boka "Firkant" i samling. Vi snakker om hva boka heter, hvordan den ser og hva firkant/kvadrat heter på ulike språk. Barna forstår raskt at utstillingen er knyttet til boka.
Ved hjelp av appen "TokTok ord" kan vi lytte til hvordan firkant uttales på de ulike språkene vi har representert i barnegrupppa. Det er barna selv som har lest inn.


Etter å ha lest boka og sett på bildene i den, inviteres alle barna til å komme fram og se i speilet.


"Se i speilet, så skal du få se noe helt perfekt!" sier den voksne.
"Det er jo meg!" sier flere av barna
"Hva er du da?" spør den voksne så
"Jeg er perfekt!" svarer barna